Belichting van het Bijbelboek Psalmen 1-50

Nico Tromp


Uitgever:
KBS
Artikelnummer:
9789061738848

€10,00 €20,00

 

In dit boek worden Psalmen 1-50 belicht. Er zullen nog twee delen volgen, waarin Psalmen 51-100 en 101-150 worden behandeld. De tekstverklaring gaat hier niet uit van auteur, ontstaanstijd, gebruikssituatie en tekstsoort. Om de betekenis op het spoor te komen onderzoeken we de tekst van binnenuit; we baseren ons op verbanden en tegenstelling. Deze nieuwe vraagstelling levert nieuwe antwoorden op. We zijn ervan overtuigd dat betekenis tot stand komt door een samenspel tussen tekst en lezer; we maken er dan ook geen aanspraak op, de enige objectieve betekenis van een tekst te achterhalen. We verschaffen de lezer elementen van betekenis . Onze uitleg wil een verantwoorde en eigentijdse verklaring aanbieden, zonder er aanspraak op te maken het laatste en beslissende woord te spreken. Daarom slechts elementen van betekenis. We hopen dat de lezer zelf actief zal worden door gebruik te maken van het aangereikte instrumentarium en dieper in te gaan op de suggesties die ons commentaar aanbiedt. Dit boek wil niet geconsumeerd worden; het wil inspireren en uitdagen. Het is bedoeld voor actieve lezers, mensen van deze tijd, bidders en doeners.