Een brug bouwen

Hoe de katholieke kerk en de LHBT-gemeensachap kunnen bouwen aan een relatie van respect, begrip en fijngevoeligheid

James Martin sj , Vertaling door Maria ter Steeg-van Wayenburg


Uitgever:
Adveniat
Artikelnummer:
9789492093691

€18,50

 

Op de dag na de schietpartij in Orlando, plaatste James Martin S.J. een video op Facebook waarin hij opriep tot solidariteit met onze LHBT-broers en -zussen.
"De grootste massa-schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis vond plaats in een homoclub en de LHBT-gemeenschap is zwaar getroffen," begon hij.
Vervolgens smeekte hij zijn mede-katholieken - en mensen overal - om "niet alleen te staan voor de inwoners van Orlando maar ook voor hun LHBT-broers en -zussen".
Een oproep tot tolerantie, acceptatie en ondersteuning en een herinnering aan Jezus' boodschap
Een pleidooi voor het bouwen aan communicatie tussen de katholieke kerk en haar lhbt leden die zich te vaak afgewezen voelen in een kerk die ook hún kerk is. Hij pleit voor tweerichtingsverkeer op de brug. James Martin baseert zijn essay op de drie waarden die door de Catechismus van de Katholieke Kerk worden voorgehouden: respect, begrip en fijngevoeligheid. Ook voegt hij tien bijbelse passages toe, voorzien van meditatie en vragen, bruikbaar in pastorale situaties en voor zelfreflectie.
MET AANBEVELINGEN door mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, Johan Verschueren SJ, provinciaal van de Jezuïeten in Nederland en Vlaanderen, kardinaal Kevin Farrell, prefect van het Vaticaans Dicasterie voor de Leken, Familie en het Leven; kardinaal Joseph Tobin, aartsbisschop van Newark. Vertaald door Maria ter Steeg-van Wayenburg, i.s.m. Eric Holterhues.