Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen

K.J. Holtzapffel


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052639291

€21,50

 
Op dinsdag 15 september j.l. promoveerde de Rotterdamse remonstrantse predikant drs. Koen J. Holtzapffel op dit proefschrift, waarin hij verslag doet van zijn onderzoek naar "het eschatologisch element in de vrijzinnige protestantse theologie van de twintigste eeuw in het bijzonder bij de remonstranten K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering'. Daarbij ook kijkend naar de eventuele invloed die dit heeft gehad op de Remonstrantse belijdenis 2006. Dit onderzoek kreeg niet alleen waardering vanwege de heldere overzichtelijkheid die is ontstaan, maar ook omdat het onderzoek behelst naar theologische elementen die binnen de vrijzinnigheid niet onomstreden zijn, zoals: het leven na de dood, de oordelende God over zonde en het kwaad tot zelfs: het geloof in de vleselijke opstanding. aardoor is dit onderzoek voor zowel vrijzinnige als ook rechtzinnige theologen en gelovigen interessant en is mogelijk ook een inhoudelijke bespreking van dit boek van belang voor uw uitgave.