Een vrijzinnige kijk op Gods koninkrijk

Boekschrift over vrijzinnige protestanten en eschatologie

Dr. Koen Holtzapffel


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052637501

€7,95

 

Een boekschrift is een bewerking van wetenschappelijk theologisch onderzoek, zoals dit is verwerkt in een proefschrift voor één van de universiteiten in Nederland of Vlaanderen. Deze bewerking door de promovendus zélf, speciaal voor dit boekschrift of als vervolg op een gehouden inleiding, werkdag of cursus, heeft tot doel om reguliere kerkgangers te informeren over de laatste ontwikkelingen aan de theologische faculteiten op het gebied van theologie, godsdienstwetenschappen en/of praktisch theologische invulling in het kerkelijk Nederlands taalgebied. Het niveau is vergelijkbaar met de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden en veronderstelt dan ook bekendheid met gebruikelijk theologische begrippen en enige kennis van ontwikkelingen in de (recente) kerkgeschiedenis. Daarnaast heeft de leesbaarheid nadrukkelijk prioriteit gekregen.