Een woord is mij genoeg!

Gebedsvieringen en aanzetten tot gesprek voor kleine groepen

Rene Hornikx & Lisette Janssen


Uitgever:
Bernemedia
ISBN:
9789089720702
pb. 236 pag.

€19,95

Steeds meer mensen verzamelen zich in kleine groepen. Deze groepen zijn heel divers
van aard: ze zijn onder te brengen bij één van de ‘nieuwe bewegingen’, ze vormen een
geloofsgroepje gelieerd aan een bepaalde orde of congregatie, ze bestaat uit een groepje
gelovigen in gemeente en parochie of horen bij de zogenaamde Simple Churches.

Hoe het ook zij, in deze kleine groep mogen ze thuiskomen, worden ze gekend, aangesproken op wie ze zijn en komen ze tot rust. In deze kleine groep mogen ze er zijn, met hun ervaringen, vragen, verdriet, geluk. Samen wordt aan de hand van Bijbelverhalen, mystieke teksten of actuele
thema’s gezocht naar wat hen met elkaar verbindt en wat hen inspireert. Er worden verhalen
gedeeld, er wordt gezongen en gebeden, gevierd en samen maaltijd gehouden.

Als een hulpmiddel in hun zoeken is dit boek bedoeld. Het bevat een bundeling van korte thematische gebedsvieringen die tevens stof aanreiken voor gesprek in de zoektocht naar zin en samenhang.