Eindelijk thuis

Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'

Henri Nouwen


Uitgever:
Lannoo
Artikelnummer:
9789020999792

€16,99

 

Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon' Een ogenschijnlijk onbeduidende confrontatie met een poster waarop een detail van Rembrandts 'Terugkeer van de verloren zoon' stond afgebeeld, vormde voor Henri Nouwen het begin van een lang geestelijk avontuur. Het bracht hem tot een nieuw begrip van zijn roeping en gaf hem nieuwe kracht. In het hart van dit avontuur staat een schilderij uit de zeventiende eeuw en zijn schilder, de parabel van de Verloren Zoon uit de eerste eeuw en haar schrijver, een mens uit de twintigste eeuw op zoek naar de zin van het leven. Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid en levenservaring schetst Henri Nouwen de ervaringen en gevoelens van de vader, de oudere zoon en de jonge zoon. Hij nodigt ons uit om Rembrandts meesterwerk, dat de parabel van de scheppende, onvoorwaardelijke en bevrijdende liefde van God op onnavolgbare wijze afbeeldt, op een nieuwe en directe manier te zien en te begrijpen. NBD|Biblion recensie: De twintigste druk van een klassieke meditatie van de Nederlandse theoloog Henri Nouwen (1932-1996), dat door velen als het hoogtepunt van zijn werk wordt beschouwd. De eerste confrontatie met een reproductie van Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon' legde voor Nouwen zijn diepe honger naar geborgenheid, veiligheid en aanvaarding bloot. Ook schreef hij het boek toen hij brak met de academische wereld en besloot zijn leven te delen met zwaar mentaal gehandicapten. Een scharnierwerk dus. Nouwen trekt voortdurend parallellen tussen het schilderij, de parabel van de verloren zoon, het leven van Rembrandt en zijn eigen leven. 'Vader worden' is de opdracht die ieder mens heeft. Het is voor de auteur synoniem van: liefde schenken die in vrijheid aanvaard wordt, niet meten in termen van meer of minder (prestaties), vergeven (bij voorbaat), welkom heten, mededogend de anderen tegemoet treden. Zoals steeds weet Nouwen diep menselijke, bijna onuitspreekbare ervaringen en moeilijk theologische thema's op begrijpelijke wijze tot uitdrukking te brengen. Het boek bevat zwart-witreproducties van werken van Rembrandt. Henri Nouwen (1932-1996) was katholiek priester en professor aan verscheidene universiteiten in de Verenigde Staten. In 1986 verliet hij Harvard en ging hij wonen in de Arkgemeenschap 'Daybreak' in Toronto (Canada), samen met verstandelijk gehandicapten en hun assistenten. Hij publiceerde vele succesvolle boeken.

Pb. 168 pag.