Gebed en overgave

Gebeden - teksten ter overdenking

Hans Richter


Uitgever:
Docete
ISBN:
9789052639857
Pb. 80 pag.

€7,50

 

En praktisch gebedenboekje samengesteld door Hans Richter uit gebeden, lofprijzingen, meditatieve teksten vanuit de joods-christelijke traditie vanaf de 1e eeuw tot heden. Een deel van de gebeden is behalve in het Nederlands ook in het Engels Frans of Spaans opgenomen. Bruikbaar zowel voor persoonlijk als voor gemeenschappelijk gebed. Een uitstekend hulpmiddel voor degenen die niet (meer) weten hoe te bidden.