Gebeden kerstkring

Gebeden voor elke dag rond de kerstkring

At Polhuis


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052636504

€15,00

 

Als beginnend predikant kreeg ik het advies om ook de gebeden uit te schrijven. Bidden diende zorgvuldig te gebeuren. Dat advies heb ik opgevolgd. Zo ontstonden er honderden gebeden. In deze bundel treft u daarvan een tamelijk willekeurige keuze. Het zijn gebeden die uitgesproken zijn in kerkdiensten, in de gemeenten waar ik gewerkt heb, met name in de advents- en kersttijd. Van harte hoop ik dat deze teksten anderen zullen inspireren steeds opnieuw woorden te vinden om onze verbazing en verwondering onder woorden te brengen over de God die mens werd omwille van ons. Het advies werd indertijd gegeven door Prof. dr. Joop Boendermaker. Ik ben hem er dankbaar voor. Dat juist hij bij deze bundel een woord ter inleiding wilde schrijven, vind ik een grote eer. Bert Kuipers was bereid aquarellen voor deze bundel beschikbaar te stellen. Het is een verrijking van deze uitgave. Het is mij vele malen overkomen dat gemeenteleden reageerden op de uitgesproken gebeden. Dat is een voorname reden geweest om de gebeden nu ook op papier aan anderen aan te bieden.