Getijden

400 Zangen, tekst en muziek

Herman Verbeek


Uitgever:
Stichting Verbeekfonds
Artikelnummer:
4904

€15,00

 

Vanouds zijn religies gedragen op de gang van de tijd: op uren, dagen seizoenen, jaren.
De wegen van de geschiedenis lopen door het landschap van de levenskringlopen.
De traditie van het kloosterleven is de traditie van het koorgebed.
Monniken en monialen leven op het ritme van bidden en werken.

Maar ook voor mensen in de stad, op het land, in hun huis zijn de getijden kostbaar.
Mensen zijn biddende wezens. Hun verwonderen en verbazen, verbijsteren en verheugen, vragen en besluiten, tasten en zien, laten en doen: alles is uiting, ligt open. Als bloemen en wonden. Leven is ontvangen. Gebed is ontvangenis.
Zalig is het als er tijd is voor gebed. Voor getijden.

[620 bladzijden - 3 CD's - € 15,00 + verzendkosten]