Groene theologie

Trees van Montfoort


Uitgever:
Skandalon
Artikelnummer:
9789492183804

€27,50

 

Het christendom legitimeerde eeuwenlang uitbuiting van de natuur. Groene theologie komt daartegen in het geweer. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt zij dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. Dit boek biedt een overzicht en een analyse van hedendaagse ecotheologie en draagt bij aan de de actuele discussies over klimaat en biodiversiteit. 

De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.  320 pagina's  Uitgave: paperback met flappen

Trees van Montfoort is journalist, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie en Duurzaamheid.