Het ritme van de tijden

Dagboek christelijke meditatie

Alberte van Ess & Lex Boot


Uitgever:
Boekencentrum
ISBN:
9789023928034
Geb. 231 pag.

€15,00

 
Dit boek is een gids voor mensen die christelijke meditatie een plek willen geven in hun leven en dit thuis en in hun eigen tijd willen doen, maar daar niet dagelijks aan toekomen.
Het boek biedt voor elke week een basismeditatie voor geestelijke verstilling met daaraan voorafgaand een oefening om het lichaam te ontspannen. Na deze basismeditatie volgen mogelijke verdiepings- en variatiemogelijkheden voor elke dag.
In het boek wordt een verbinding gelegd tussen het christelijke gedachtegoed en de natuur om ons heen.
In duidelijke stappen wordt de lezer aangereikt hoe je met persoonlijke meditatie een gang door het jaar kunt maken. De basis wordt gevormd door de vier seizoenen en de daarmee verbonden spirituele thema’s.
De bezinningstijden van het kerkelijk jaar hebben daarbinnen ook een plek gekregen. Dat maakt het boek toegankelijk en geschikt voor mensen binnen, buiten en aan de rand van de kerk.
In een apart hoofdstuk gaat Lex Boot uitgebreid in op de waarde van meditatie voor je geestelijke groei.