Hij is mens geworden.

Dominicaanse preken voor Advent en Kerstmis

Jan Groot (red.)


Uitgever:
Bernemedia
Artikelnummer:
9789089721495

€10,00

 

December heeft een heel eigen kleur en atmosfeer. Er is een verlangen naar bezinning en verstilling, een pas op de plaats, even omzien en vooruitkijken, samen of alleen.
Voor christenen staat het grote geheim van de menswording van God centraal. We leven in vier Adventsstappen toe naar het feest van Jezus' geboorte, en komen daarna samen om het verhaal van die Nacht te horen en te vieren. 
Dominicanen zijn uitstekende predikers. In dit boek zijn Dominicaanse preken voor Advent en Kersttijd verzameld. Een mooie markering van het 800-jarig bestaan van deze orde.
Dit boek is speciaal voor de adventstijd bedoeld. Het is een handreiking voor verloren ogenblikken alleen, óf voor gesprek en viering met anderen samen.

Over de auteurs
De Zwolse Dominicanenkerk kent een preekteam van pastores en theologen (M/V) dat de verkondiging behartigt. Zij werken vanuit een Dominicaanse inspiratie. Voor de bijzondere tijden van het jaar (Advent, Veertigdagen) ontwikkelen zij een speciale verkondiging, puttend uit de rijkdom van de bijbelse verhalen.