Ik bid dus ik ben

pleidooi voor de christelijke traditie

Bert Boendermaker


Uitgever:
Skandalon
Artikelnummer:
9789492183736

€22,50

 

Ik bid dus ik ben is een hommage aan de (religieuze) verbeelding en een protest tegen de alleenheerschappij van de rationaliteit. Dit boek onderzoekt op scherpzinnige wijze de relevantie van de christelijke traditie in al haar bewegelijkheid. Traditionele geloofsinhouden blijken, als ze opnieuw worden doorvoeld en doordacht, allerminst passé. Ze kunnen de actuele problematiek van mens en mensheid juist verhelderen. Zo biedt het thema ‘schuld en verzoening’ een realistisch en hoopvol perspectief
Een rode draad in het boek is de aandacht voor het gebed, dat voor het geloof niet alleen een levens- en denkhouding maar ook een voedingsbodem is. Het gebed kent twee basisbewegingen: gedenken en verwachten; die houden het gebed levend en actueel.
Ik bid dus ik ben daagt niet-gelovigen én gelovigen uit hun plaats in de wereld, in gesprek met de eigen tijd, opnieuw en bewust in te nemen.
Bert Hoedemaker (1935) is theoloog en emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de PThU.  Pb. 224 pag.

“Wat een frisse inzichten! Met dit prachtige boek toont Hoedemaker de rijke, voortgaande traditie van het christendom. Die is altijd in beweging en op weg naar Gods toekomst – ook de postmoderne mens kan hier bedding vinden.”  Prof. dr. Wouter Slob – predikant en bijzonder hoogleraar Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur

Elke aanbeveling is een understatement.
Prof. dr. Mechteld Jansen – rector PThU

Een juweeltje. Ik ben onder de indruk van Hoedemakers diepzinnige en fijnzinnige benadering.
Rob van Drimmelen, econoom, oud-staflid van de Wereldraad van Kerken