Op weg naar Pasen

Woord op Zondag

Prof. dr. B.J. Lietaert Peerbolte


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052636580
50 pag.

€7,50

 
In de lezingen gaan we kris kras door het evangelie van Lucas heen. Lucas is de evangelist van 'de weg'. Jezus is een groot deel van zijn evangelie op weg, van Galilea naar Jeruzalem. In het vervolg op het evangelie, de Handelingen der apostelen, wordt de beweging van Jezus zelfs aangeduid met deze term: 'de weg'. Iedere zondag is als het ware een tussenstop op deze weg. Iedere zondag staan we even stil, telkens bij een ander element van navolging. In de opzet van deze serie zijn niet alleen de lezingen en liederen ontleend aan het leesrooster, maar zijn ook de traditionele liturgische benamingen van de zondagen aangehouden. Aldus ontstaat een serie waarin de traditie tot ons spreekt. Wie met de serie meereist, zal ontdekken dat traditionele halteplaatsen nog altijd de moeite waard zijn.