Op wie wij wachten (set partituur, teksten, koorboekje)

liederen en gezangen

Michael Steehouder


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052631950

€26,00

 

Een rijke verzameling liederen voor Advent en kerst voor gebruik in (bijna) iedere gemeente. Heldere teksten passend bij de lezingen uit Jesaja, Johannes, Matteus en Lucas, eenvoudig in te studeren melodiën. Bij de uitgave zit tevens een boekje met liturgische handreiking en (bijbel) teksten, waardoor het zich ook laat gebruiken bij vieringen in andere kringen.
Veel liederen zijn ook op andere momenten in het kerkelijk jaar (bv Vredeszondag) te zingen

losse koorboekjes te bestellen bij:
chrvbruggen@hetnet.nl