Samen op Weg naar de protestantse kerk in Nederland + Samengebracht

Het verhaal achter de vereniging

Barend Walet / Leo Koffeman


Uitgever:
Boekencentrum
ISBN:
9789023928457 - 9789023919491
Cassette 2 geb. boeken

€7,50 €39,50

 
Wallet, B., Samen op Weg naar de protestantse kerk in Nederland. Het
verhaal achter de vereniging (Zoetermeer: Boekencentrum, 2005, 388 blz.,
ISBN 90 239 0845 7); Koffeman, L. J., Samengebracht.
Documentatie rond het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland; (Zoetermeer: Boekencentrum,
2005, 215 blz., ISBN 90 239 1949 1).
Deze twee boeken verschenen anderhalf jaar nadat op 1 mei 2004 de fusie
van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland
en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden tot stand
was gekomen. Koffeman heeft op verzoek van en in samenwerking met het
moderamen van Protestantse Kerk in Nederland een aantal belangrijke
documenten samengebracht, Wallet schreef ‘het verhaal achter de vereniging’,
en ook dat gebeurde op verzoek van de kerk. Beiden waren indertijd
betrokken bij dit Samen op Weg proces. Koffeman als kerkrechtdeskundige,
Wallet als lid en voorzitter van de hervormde synode, ambtelijk secretaris van
de Raad van Deputaten voor Samen op Weg en voorzitter van de Werkgroep
Kerkorde van de SoW kerken.

Laatste exemplaren van  € 39,50 voor  € 7,50 !