Stille stem in het hart

Gebedenpoëzie

Irene Kool


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052639475
74 pag.

€8,50

 
In de intimiteit van het bidden, wat ik met een penseelstreek maar even noem ‘spreken met de Onzienlijke’, keren biddende mensen in hun ‘binnenste kamer’, hun diepste ik. Daar waar God in ons woont, daar juist vinden ze de woorden voor de emoties die hen op dat moment raken.