Van bewaarschool tot de Wonne

Geschiedenis van een stadsklooster

Rien Tiehatten


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052638881
68 pag.

€11,95

 

Sinds 1867 staat in het centrum van Enschede aan de Noorderhagen een markant gebouw. Dit gebouw, het klooster Larinksticht, is genoemd naar de heer Larink, die door een erfenis de bouw mogelijk heeft gemaakt. Het klooster heeft een rijke geschiedenis die begint in 1868 als de zusters van O.L.V. van Amersfoort er hun intrek in nemen. Zij kwamen hier, op verzoek van de pastoor van Coeverden van Enschede, om het onderwijs te gaan verzorgen. Sinds 1976, toen de laatste zusters het klooster verlieten is er veel gebeurd. Vanaf 1979 nam de stichting de Wonne zijn intrek in het gebouw. Naar aanleiding van de opening van de nieuwbouwvleugel heb ik deze geschiedenis in dit boekje samengebracht. De voorgeschiedenis en de bouw van het klooster komen aan de orde. De komst van de zusters en de vele werkzaamheden die ze verrichtten binnen het onderwijs in Enschede worden beschreven, maar ook hun dagelijks leven. Het ontstaan van de Wonnen wordt beschreven. De laatste jaren was er vooral aandacht voor de plannen van de gemeente Enschede rond de bouw van het muziekkwartier en de uiteindelijke sloop van een vleugel van het klooster en de nieuwbouw aan de Noorderhagen met behoud van de bestaande gevels.