Waar is die God van jou? - UITVERKOCHT

Renata Barnard


Uitgever:
Docete
ISBN:
9789078477037
36 blz.

€7,50

Veel mensen in deze tijd zijn op zoek naar geloof. 'Waar is die God van jou?' is een vraag die velen raakt. Renatae Barnard heeft in dit boekje een aantal geloofsverhalen samengebracht. Het zijn stuk voor stuk inspirerende ontmoetingen met mensen, in woord en beeld. Zo wordt een portret geschetst van een kerekelijke gemeenschap: de doopsgezinden. De verhalen roepen overigens bredere herkenning op; treffend is de zoektocht van mensen naar wat hen draagt. Zo schetst dit boekje een beeld van hedendaags geloven. nieuwsoverzicht 16-11-2007 En de winnaar is….. De gemeenteopbouwprijs wordt sinds enkele jaren uitgereikt aan die doopsgezinde gemeente die een vernieuwende en opbouwende activiteit in eigen gemeente heeft opgezet. Dit jaar hadden een groot aantal gemeenten hun idee ingezonden. De prijs die op de Broederschapsvergadering werd uitgereikt, ging dit jaar naar de Doopsgezinde Gemeente Utrecht. De predikante van deze gemeente, ds. Renata Barard, heeft haar studieverlof besteed aan het voeren van gesprekken met gemeenteleden over hun geloofsbeleving. Op een oproep in het kerkblad "heeft u een Bijbelverhaal, een tekst, een lied dat voor u van grote betekenis is en waarover u iets zou willen vertellen?" kwamen vele reacties. De predikante bezocht de mensen die hierop hadden gereageerd. Het leverde bijzondere persoonlijke gesprekken op die ze verwerkte tot korte teksten. Van de geïnterviewde personen maakte ze ook foto's. Van de foto's en interviews is een tentoonstelling gemaakt.