Algemene voorwaarden

Disclaimer

Op de toegang tot en gebruik van de website www.docete. nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. 
Stichting Docete behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. 

- Hoewel de Docete website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld om de juistheid van de op de website beschikbare informatie te kunnen verzekeren aanvaardt stichting Docete geen aansprakelijkheid voor juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan. 

- Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van stichting Docete zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. 

- Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de uitgever van deze uitgave, door de rechthebbende(n) gemachtigd namens hem/hen op te treden.


Privacy Verklaring

Dit document is de Privacy verklaring van de website www.docete.nl. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden met betrekking tot andere uitingen van Stichting Docete.

Welke informatie hebben wij nodig en hoe wordt deze gebruikt?
Wanneer u een bestelling plaatst, hebben wij uw adresgegevens en e-mailadres nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij u een bevestiging zenden van de ontvangst van uw bestelling en uw bestelling verder afhandelen.

Wat gebeurt er met mijn e-mailadres?
Wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief. 

Geven wij gegevens door aan derden?
Nee, wij geven in geen geval persoonlijke informatie van onze klanten door aan partijen die de gegevens voor marketingdoeleinden willen gebruiken. Slechts als ons dat wettelijk verplicht wordt zullen wij bevoegde instanties inzage in administratieve gegevens verstrekken.

Wat doet Docete om mijn gegevens te beschermen?
We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Docete gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het browsen geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over deze Privacy verklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@docete.nl.