Bedrijfsinformatie

Stichting DOCETE is in 1959 opgericht in Hilversum om (audio)visuele programma's voor godsdienstonderricht te ontwikkelen en verspreiden. De naam Docete is afgeleid van het Latijnse “ite et docete omnes gentes”  (gaat en onderwijst alle volkeren).
Na de start. met de uitgave van 'Jezus van Nazareth' een uitgebreide diaserie in 18 delen over het leven van Jezus, is Docete vooral bekend geworden door de succesvolle serie Wat de Bijbel ons vertelt/Bijbels Palet (De KIJKBIJBEL) geschilderd door Kees de Kort, een wereldwijd succes, dat uitgegeven is in samenwerking met verschillende Bijbelgenootschappen.

Vanaf 1990 is het programma uitgebreid met exclusieve kruiswegen, kaarten en posters en catechesemateriaal opgebouwd rond eigentijdse religieuze kunst.
Bovendien worden op kleine schaal eigen 'Docete' boeken uitgegeven. Onder de naam Kerkboek.nl is uit een samenwerking tussen Docete, een aantal christelijke uitgevers en het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk een internetboekhandel opgezet. Deze webshop levert boeken op het gebied van (christelijk) geloof en spiritualiteit van de belangrijke Nederlandse- en buitenlandse uitgevers op dit gebied. In de loop der tijd zijn internationale samenwerkingen opgebouwd o.a. met de communiteiten van Taizé (Frankrijk) en Iona (Schotland), waardoor de uitgaven van deze toonaangevende bewegingen bij Docete/kerkboek kunnen worden aangeschaft.

Met ons assortiment zijn wij regelmatig met een boekentafel aanwezig op landelijke (kerkelijke) bijeenkomsten en manifestaties.
U kunt bij Docete terecht voor :
* Catechese projecten voor groepsgebruik met o.a. CD-Roms - Dvd's (diaseries)
* Exclusieve religieuze kaarten, kleuromslagen en geschenkartikelen.
* Distributie van religieuze boeken en muziek van o.a. het complete aanbod Taizé uit Frankrijk en Iona uit Schotland.
* Uitgeven van boeken op gebied van geloof en spiritualiteit, waarbij het accent ligt op religieuze kunst.
* Webshop www.kerkboek.nl  of www.docete.nl 

Stichting Docete heeft geen winstoogmerk, eventuele baten uit de activiteiten worden aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe uitgaven op het terrein van kunst en kerk. 

Stichting Docete, Zomervlinderberm 3, 3994 WL HOUTEN
Tel: +31 (0)30 2936807
info@docete.nl

K.v.K. nr. 41192553
Btw. nr. NL 194 190 2B01
Bankrekeningnr: NL27INGB0002724943