'Met hart en ziel' - dubbel CD liedboek

Liederen en psalmen uit het nieuwe Liedboek


Uitgever:
Boekencentrum
Artikelnummer:
9789491575136

€19,95

 

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en het Vocaal Theologen Ensemble (VTE) presenteren de dubbel-cd 'Met hart en ziel' met liederen en psalmen uit het nieuwe Liedboek. Daarbij is een brede selectie gemaakt van liederen die verschillende groepen en generaties kunnen verbinden, vanwege hun taal, toon en/of theologie. De nadruk ligt daarbij op nieuwe liederen.

Het idee voor de cd ontstond tijdens een aantal workshops 'anglicaanse hymns' van het VTE.  Vanwege de grote belangstelling en een toenemende vraag om concrete voorbeelden besloten de PThU en het VTE een cd uit te brengen. Zo ontstond een prachtig album met een breed aanbod van liederen die een groot publiek zullen aanspreken.

Met hart en ziel
De cd bevat een groot aantal liederen met Engelse melodieën.  De titel is ontleend aan hymn 725:4: 'Ook ik zing voluit mee / de glorie van de naam / met hart en ziel ben ik / zijn liefde toegedaan!' Daarnaast ligt het accent op 'nieuwe' liederen, dat wil zeggen: liederen die niet in het Liedboek voor de Kerken stonden. De psalmen beslaan een substantieel deel van het Liedboek, ze zijn op deze cd's daarom ruim vertegenwoordigd.

Inspiratie
Dirigente Hanna Rijken was tijdens het gehele project de verbindende factor tussen zangers, universiteit, producenten en technici. Met haar inspirerende bevlogenheid wist zij alle betrokkenen bij het project te enthousiasmeren en tot grote kwalitatieve zangprestaties te bewegen.  Vanuit haar achtergrond als musicus en theoloog heeft zij (in samenwerking met het bestuur van het VTE en de PThOver Hanna Rijken (dirigente) Hanna Rijken, musicus en theoloog, is oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit. Ze is promovendus (AiO) Liturgiewetenschappen aan de PThU in Amsterdam en schrijft een dissertatie over de Anglican choral evensong in Nederland. Hanna studeerde de hoofdvakken koordirectie, kerkmuziek en dwarsfluit met specialisatie traverso (Master of Music) aan het Conservatorium van Amsterdam, en theologie aan de Universiteit Utrecht, Tilburg University (Research Master Theology) en de PThU Amsterdam. Haar docenten koordirectie waren Jos Vermunt, Jos van Veldhoven en Louis Buskens, haar docenten fluit waren Marieke Schneemann en Marten Root. Hanna geeft cursussen kerkmuziek voor (aanstaande) predikanten op het Theologisch Seminarium Hydepark van de PThU. Ze was redactielid van  'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk' (2013). Ook is ze redactielid van 'Laetare', tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek. 

Over Sebastiaan ’t Hart (organist)
Sebastiaan ’t Hart studeerde orgel en kerkmuziek met de bijvakken piano en zang aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht, en Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Gedurende de eindfase van zijn studie was hij assistent-organist van de Oude Kerk van Amsterdam. Nu is hij cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Utrecht en redactielid van Muziek & Liturgie, een tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK).