BEELDEN ALS BRON (gratis pdf)

de kunst & kerk - schilderijen van Corja Bekius

Corja Bekius


Artikelnummer:
99999
Dit e-book kan gratis gedownload worden door het icoontje inkijken aan te klikken.
Pagina’s uit deze uitgave mogen vrij worden afgedrukt voor kerkelijk gebruik

€0,00

 

Dit boek is een overzichtscatalogus van ruim 60 kunst & kerk - schilderijen van Corja Bekius, zoals die in de periode 2011 – 2022 in brochures, werkboekjes en kaarten door Stichting Docete zijn gepubliceerd. Het betreft de volgende series: 

• Ruth, een verhaal van hoop (2013) 
• Het licht speelt. Van Pasen naar Pinksteren (2015) 
• Uit aarde (2016) 
• God in ons midden. Kalender voor advent een kersttijd 
• Werkboekje bij God in ons midden (2017) 
• Jij die mij aankijkt. Werkboekje voor de weg naar Pasen (2018) 
• Vensters op het Onze Vader (bij preken van Teun Kruijswijk Jansen) (2021) 
• Werkboekje bij Vensters op het Onze Vader (2022) 

Beelden en teksten uit deze digitale uitgave mogen vrij worden gedownload voor gebruik in gemeente en parochie.
Voor commercieel gebruik contact opnemen met corjabekius@gmail.com 

DOOR HET ICOONTJE - Inkijken - (boven) AAN TE KLIKKEN - 

KUNT U GRATIS DE PDF DOWNLOADEN.