Bijbel nbv MIDPRICE


Uitgever:
Jongbloed
ISBN:
9789089121080
Pb. 1700 pag.

€17,95

 
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholie ke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV streeft een evenwicht na tussen 'brontekstgetrouwheid' en 'doeltaalgerichtheid'. De oorspronkelijke tekst van de Bijbel is zo getrouw mogelijk overgezet naar woorden en zinsconstructies die in het Nederlands gebruikelijk zijn. In de vertaling is bijzondere aandacht voor het literaire gehalte van elk bijbelboek.
 
Deze blauwe paperbackeditie is onderdeel van de nieuwe vormgeving van de Nieuwe Bijbelvertaling en heeft een stijlvol en eigentijds jasje.