Bloemen voor Maria

vrouw, moeder, mantelzorger

Tini Brugge


Uitgever:
Docete
ISBN:
9789078477341
Magazine 44 blz.

€6,50 €7,50

 
In deze uitgave wordt een bloemenhulde gebracht aan al die stille Maria’s onder ons die goed doen, goed zijn voor anderen en goed voor de aarde. Aan hen die ‘hemel en aarde’ verbinden “om niet”, zonder daar iets, een hemel, voor terug te verlangen. Het is een bloemenhulde aan die vrouwen, moeders, mantelzorgers, die licht brengen en verlichting bieden, de eeuwen door.
Aan de hand van zestien thema’s worden o.a. verschillende namen van Maria, waarvan velen een Bijbelse oorsprong hebben, belicht. Met eigentijdse bloemschikkingen wordt getracht de verborgen betekenis en de symboliek van de traditie te visualiseren. Bij de samenstelling van deze uitgave is dankbaar gebruik gemaakt van de thema’s uit het leven van Maria zoals die zijn uitgewerkt in de tentoonstelling over Maria in Museum Catharijneconvent Utrecht (2017).
 
Thema's:
- Ave Maria: lelie van het veld
- Roos zonder doornen
- Een wonderlijke stamboom
- Maria, Mirjam, Hanna: Hij heeft oog voor mij gehad
- Stralende Zon, Heldere maan, Morgenster, Sterre der Zee
- Maria: Zetel en Huis van wijsheid
- Vrouwe Mantelzorg?
- Jozef uitverkoren: een bloeiende staf
- Luisteren en ontvangen
- Hemel en aarde verbinden
- Moeder in Betlehem
- Een Naam, een Ster, een nieuw begin
- Hoop en Licht voor de wereld
- Trouw tot in de dood
- In de Geest verbonden
- Maria Ontslapen
- Rozenkrans: gedenken en bidden
 
Samenstelling en tekst: Tini Brugge Schikkingen: Hanneke Maassen, Willy Faber en Tini Brugge
Fotografie:  Tini Brugge en Museum Catharijneconvent Utrecht.
 
Voor meer informatie over symbolisch bloemschikken zie:  www.symbolischschikken.nl