Daar is het daglicht partituur + koorboek set

Een liturgisch oratorium voor de paasnacht en pasen

Michaël Steehouder


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052634012
set

€26,00

 

De schepping wordt bezongen in zes trefwoorden. Licht, Adem, Mensen, Aarde, Vuur en Water. De vier oer-elementen zijn erin te herkennen (lucht, aarde, vuur en water). Het zevende deel gaat over de Verrijzenis.Hierin wordt niet alleen het verrijzenisverhaal zelf verteld, maar ook het Emmaüsverhaal.
Een liturgische handreiking is opgenomen in het partiturenboek

losse koorboekjes te bestellen bij:
chrvbruggen@hetnet.nl