Dansen met agressie

brieven aan een Ander

Harmen Elisa Brandsma


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052638898
190 pag.

€17,50

 
Dit is een uitzonderlijk boek: geschreven in en over uitzonderlijke omstandigheden door een uitzonderlijk persoon, namelijk een theoloog en theatermaker. Hij besloot te gaan naar Noord-Ierland, een land, dat sinds mensenheugenis verwikkeld was/is geraakt in een 'onoplosbaar conflict'. Hij voelde zich 'geroepen' te kijken of hij een aandeel zou kunnen leveren, hoe bescheiden ook, op het gebied van verwerking, herstel of zelfs zoiets hoogdravends als verzoening, met gebruikmaking van zijn vaardigheden als theatermaker en predikant. Dit boek bevat een groot aantal aangrijpende fragmenten over zijn ervaringen. In de beschreven stukjes over de alledaagse werkelijkheid daar wordt het de lezer duidelijk welk een impact zulke verscheurende omstandigheden hebben op het leven van mensen en krijgt bewondering voor het doorzettingsvermogen en de wil tot overleven van die afzonderlijke individuen én deernis voor alle machteloosheid en ellende. De schrijver toont betrokkenheid en compassie, en ook ontbreekt de humor niet, die zich natuurlijk ook desondanks voordoet. Bij het lezen gaat men zich realiseren wat zulke diepgaande conflicten en hun nasleep betekenen voor de intermenselijke verhoudingen, overal waar zich dergelijke (oorlogs)problemen voordoen of hebben voorgedaan, of het nu is in al die delen van Afrika, het Midden-Oosten, de Balkan, Azië of waar dan ook hier op aarde