Didachè. De leer van de twaalf apostelen

Vertaald door Vincent Hunink. Ingeleid door Paul van Geest.


Uitgever:
Brevier
Artikelnummer:
9789492433237

€12,99

 

De naam van het geschrift was al lang bekend, maar pas in 1873 werd het verloren gewaande Didache, of Onderwijs van de twaalf apostelen ontdekt. Hoewel het niet door de apostelen geschreven is, was het in de vroege kerk wijd verbreid en gezaghebbend. Het boek geeft onderwijs over de twee wegen, de een naar het leven, de ander naar de dood, maar ook allerlei praktische voorschriften voor het kerkelijk leven, zoals over de bediening van de sacramenten en over de ambten.

Het is van belang voor iedereen die meer wil weten over de praktijk van het kerkelijk leven van de eerste christenen. De vertaling is van de hand van Vincent Hunink.
Paul van Geest schrijft een inleiding bij dit belangwekkende geschrift.