Geloven als zoeken

Bijbelse verkenningen voor elke dag

Martin de Geus


Artikelnummer:
97890209477

€7,50 €22,50

 

* Een ‘levensjaarboek’ met bijbelse meditaties voor elke dag van het jaar: aan de hand van de bijbel wordt de lezer stap voor stap, dag per dag, uitgenodigd tot een persoonlijk diepte-onderzoek
*
Voor studenten, bezoekers van gespreks- en bijbelgroepen, maar ook voor mensen voor wie kerk en geloof geen dagelijkse kost meer zijn, kortom: voor allen die op zoek zijn naar zin, bezieling, houvast
Veel mensen zijn vandaag op zoek naar zin, bezieling, houvast. Oude kaders knellen, verre verten wenken of komen via nieuwe media in een oogwenk onze huiskamers binnen. Afstanden tellen niet meer. De wereld is een dorp geworden. Is daarin nog plaats voor kerk en geloof?
De schrijver van dit dagboek meent van wel. Al was het maar omdat zoeken en geloven over en weer in elkaar kunnen overlopen. Wie zoekt, zal immers graag iets vinden. Zoals omgekeerd geloven zowel voortkomt uit zoeken als daarop steeds weer uitdraait. Anders gezegd: geloven is een levenslang leerproces. De kerken moeten dat vorm geven, hetgeen om flexibele structuren vraagt. Maar dat kan geen punt zijn. Het geloof is er immers niet voor de kerken, de kerken zijn er voor het geloof, lees: voor de mensen die in de wereld van vandaag niet uitkomen zonder een gedeeld verlangen naar geborgenheid, hoop, vrede, heelheid en gerechtigheid.
Tegen deze achtergrond daagt dit boek de lezer uit tot een persoonlijk ‘diepte-onderzoek’: een verkenning en verdieping - aan de hand van de bijbel - van de eigen geestelijke positie als onderdeel van het genoemde leerproces. Daarbij denkt het met name aan studenten, bezoekers van gesprekskringen, vrouwenverenigingen, groeigroepen, kerkenraden, maar ook aan mensen voor wie kerk en geloof geen dagelijkse kost (meer) zijn. Kortom, dit boek richt zich tot ieder die bij alle welvaart en welzijn ‘het’ nog niet kon vinden en die daarom niet ophoudt te zoeken naar wat in de bijbel heet ‘de kostbare parel’ van het hemelse koninkrijk. Pb. 384 pag.