Gezegend leven

Op weg naar een pastorale gemeente in een verbrokkelde wereld

Dr. Riet Bons-Storm


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052638065

€17,50

 

Veel mensen geloven wel, maar hun geloof valt niet meer samen met wat ze vroeger, van huis uit, geleerd hebben. Velen voelen zich daardoor ook niet meer thuis bij de kerk en vallen in de praktijk dan ook buiten het bereik van het pastoraat dat bij de kerk hoort. Maar het is niet zo dat het pastoraat slechts mensen wil bereiken die lid van de kerken zijn. Het blijkt veel meer zo te zijn dat mensen zelf zich niet meer openstellen voor pastorale contacten wantrouwig als zij zijn geworden ten opzichten van de boodschap van die kerken. Om het pastoraat weer te laten zijn wat het kan zijn : een mogelijkheid om medemenselijkheid vorm te geven in de praktijk van het alledaagse leven, een realisatie van de zegenende toewijding van het Aangezicht van de Eeuwige die dikwijls anoniem blijft, is het nodig om na te denken over de inhoud en de bedoeling van het pastoraat. En dat heeft alles te maken met de inhoud en de bedoeling van de boodschap van de kerken.