Handboek gezonde gemeente

Kerkvernieuwing in de praktijk

Robert Warren


Uitgever:
Ekklesia
ISBN:
9789075569469

€15,90

 

Tegen de trend van de achteruitgang in, die het kerkelijk leven in Nederland helaas kenmerkt, bloeien sommige gemeenten. Hoe komt het dat het goed gaat met deze, onderling soms sterk verschillende, gemeenten? Met zijn collega’s deed Robert Warren onderzoek in de volkskerk van Groot-Brittanië waarin ze dergelijke gemeenten onder de loep namen. Op voorhand was er geen eenduidige verklaring voor hun bloei en groei van deze gemeenten, hun voorgangers, de sociale omgeving en theologische ligging hadden op het eerste gezicht weinig overeenkomsten. Echter door met deze gemeenten in gesprek te gaan, kwam men toch overeenkomsten op het spoor. Opvallend was dat geen enkele gemeente bewust streefde naar getalsmatige groei. Wel probeerden ze allemaal ‘steeds beter kerk te zijn’. Warren ontdekte een patroon in wat deze bloeiende kerken deden en hoe ze gemeente waren en formuleerde uiteindelijk zeven kenmerken voor een gezonde gemeente. Vervolgens keken andere gemeenten, ook in Nederland, door ‘die bril’ van deze zeven kenmerken naar zichzelf. Het lukte vaak om zo samen met de gemeente, in korte tijd tot beleidsvoornemens en concrete plannen te komen die vaak goed uitpakten.

W-boek, deze bestelling kan niet geannuleerd worden, betaling via ideal vereist!