Het licht speelt - werkboek incl. CD-Rom

Voor de tijd van Pasen naar Pinksteren

Corja Bekius, Tini Brugge & Andries Govaart


Uitgever:
Docete
ISBN:
9789078477303
Werkboek 78 pag. incl. CD-Rom

€22,50

 

Werkboek met (lied-)teksten van o.a. Andries Govaart, werkbeschrijvingen van symbolische bloemschikkingen, tips en achtergronden om vieringen samen te stellen voor de tijd van Pasen naar Pinksteren.  Op de bijgeleverde CD-Rom staan diverse Power-Points (met en zonder muziek) die in vieringen gebruikt kunnen worden.
Inhoud van het werkboek :
- Leesrooster (Andries Govaart)
- Artikel over het Hooglied op Pesach (Leo Mock)
- Artikel over de feestrol Ruth (Kees Bregman)
- Elf liederen (Andries Govaart)
- Leven met een visioen, lied bij Ruth (Jeannette van Andel en Arie Boers)
- Zingen van Pasen naar Pinksteren (Machteld van Woerden)
- Hedendaagse gedichten voor de Paastijd (Kees Bregman)
- Bidden in liturgie en thuis (Andries Govaart)
- Gebeden (Andries Govaart en Corja Bekius)
- Duurzaam schikken. Van Pasen naar Pinksteren (Tini Brugge)
- Werken met de beamer (Corja Bekius)

GETIJDEN

Het project Het licht speelt is gesitueerd in de liturgische periode van Pasen naar Pinksteren. Maar omdat in die periode grote thema’s aan de orde zijn zoals ‘diepte en doortocht’,  ‘angst en verlangen’ en ‘de weg’, kan het ook goed worden gebruikt voor andere perioden van het jaar.  De route begint met de veertig dagen voor Pasen en eindigt met de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Via liederen, meditatieve teksten en poëzie worden beelden van het project Het licht speelt verbonden met de verschillende getijden en landschappen van de levensweg.