Jezus

Kung, Hans


Uitgever:
Ten Have
ISBN:
9789025903626
Pb 288pag.

€26,99

 

Wie was Jezus, en wat was zijn betekenis voordat hij bedolven raakte onder de kerkelijke leer? Theoloog Hans Küng beschrijft wat Jezus van Nazaret in het begin van onze jaartelling verkondigde. Zo schetst hij een beeld van de oorspronkelijke stichter van het christendom. Küng werpt nieuw licht op de gestalte die de geschiedenis van de mensheid heeft veranderd.

Sinds Hans Küng in 1957 zijn eerste boek publiceerde, proberen de kerkelijke machthebbers deze even briljante als ongehoorzame theoloog discipline bij te brengen. Tevergeefs: Küng bleef onvermoeibaar en onverzettelijk strijden voor de waarheid.

Küng is theoloog, christen en wereldburger, en stelt zich open voor de uitdagingen van deze tijd. Hij ontwikkelde zich tot een van de meest gelezen theologen ter wereld en tot tegenspeler van zijn vroegere collega Joseph Ratzinger, tegenwoordig Paus Benedictus XVI. Velen zien in hem het symbool van de hoop op een vernieuwde kerk.

Hans Küng (1928) was van 1960-1996 hoogleraar Oecumenische Theologie aan de Universiteit van Tübingen. Conflicten met het establishment in de roomskatholieke kerk tekenden zijn leven en bereikten een climax in 1979, toen het Vaticaan hem zijn kerkelijke onderwijsbevoegdheid afnam. Zijn jarenlange studie van de wereldreligies mondde uit in de Stichting ‘Wereldethos’ voor interreligieuze dialoog.


Meer informatie over Hans Küng