Jezus van Nazareth - CD-Rom (diaserie)


Uitgever:
Docete
Artikelnummer:
J.v.N.
3 x CD-Rom met set tekstboekjes

€95,00

 

Traditionele realistische tekeningen over het leven van Jezus, met veel aandacht voor historische en Bijbelse details. 

Overzicht van de 18 delen (24 beelden + tekstboekje per deel)

1. De Verlosser wordt aangekondigd
2. De Verlosser geboren
3. Zijn jongensjaren
4. Johannes de Doper en de Messias
5. Het eerste Paasfeest en de terugkeer naar Galilea
6. Jezus brengt de blijde boodschap in Gallilea (diaserie UITVERKOCHT)

OPENBARE LEVEN:
7. Hij leerde hun vele dingen in gelijkenissen
8. Hij ging weldoende rond en genas allen
9. De wonderbare spijzigingen en een lange tocht. (diaserie UITVERKOCHT)
10. Zijn verherlijing op de berg. Het Loofhuttenfeest in Jeruzalem.
11. In Jeruzalem en te Bethanie. Gelijkenissen uit Jezus' prediking.
12. De verloren zoon. De kindervriend. Jezus en zijn vriend Lazarus. (diaserie UITVERKOCHT)

PASSIE EN PASEN:
13. Op weg naar Jeruzalem. Intocht in de Heilige Stad.
14. De laatste dagen voor zijn lijden. Het laatste avondmaal.
15. In de Hof van Olijven. Jezus voor Annas en Kajafas. (diaserie UITVERKOCHT)
16. Jezus voor Pilatus. Naar Golgotha.
17. De Graflegging. De Heer is waarlijk opgestaan.
18. Jezus verschijnt aan de discipelen. Na Hemelvaart.

De serie is te leveren als power point op CD-Rom.
CD 1 deel 1- 6  /  CD 2  deel 7 t/m 12 /  CD 3  deel 13 t/m 18  per CD  €  25,-- 
Complete serie 18 delen (3 x CD-Rom) excl. tekstboekjes 75,-- Euro.  
Set bijbehorende tekstboekjes 18 delen 20,-- Euro.


De meeste delen zijn ook nog als diaserie te leveren, indien u dit wenst kunt u op het bestelformulier aangeven dat u dia's wenst in plaats van CD-Roms die standaard geleverd worden. 
Prijs per deel (24 dia's / CD-Rom) incl. tekstboekje € 7,50 - vanaf 5 delen € 6,--  per deel.
Serie 14 diaseries incl. tekstboekjes  € 75,-- 

De meeste tekstboekjes zijn ook te leveren in frans/duits/engels.

Bij uw bestelling ophet bestelformulier bij opmerkingen aangeven welk(e) de(e)l(en) / boekjes u wilt ontvangen.
Let op! geen iDeal betaling mogelijk!
Op de factuur wordt de juiste (gereduceerde) prijs in rekening gebracht.