Kerkruimte: venster naar God

Paula van Cuilenburg


Uitgever:
Docete
ISBN:
9789080118980
Pb 112 blz. geill.

€5,00 €7,50

 

Een praktisch boekje waarin in kort bestek door Paula van Cuilenburg mogelijkheden en ideeen worden aangedragen om een kerkgebouw een plaats van spiritualiteit te laten zijn.
Veel mensen die het jaar door geen kerkgebouw van binnen zien, lopen tijdens hun vakanties wel binnen. Wat zoeken mensen er en wat beleven ze er? Hoe kun je als kerk de toevallige bezoeker tegemoet komen?  Het boek begint met een verkenning van het verlangen van mensen, religieus verlangen dat in onze tijd eerder lijkt toe dan af te nemen.
Tegen die achtergrond worden vier gestalten van geloven beschreven met als trefwoorden: protest (profeet), mededogen (pastor), heiligheid (priester) en dialoog (leraar).  Deze geloofsgestalten worden vervolgens verbonden met manieren van kerkzijn. 
Een plaats waar vooral geluisterd wordt naar mensen, waar aandacht is voor hun wensen en waar de ware gastvrijheid heerst en de deuren open staan.
Tenslotte geeft het laatste hoofdstuk een handreiking om het kerkgebouw zelf, de architectuur en de inrichting voor bezoekers te ontsluiten.

Een handzaam en handig boekje voor kerken die meer beleidsmatig willen nadenken over de vraag hoe hun kerkgebouw benut en ingezet kan worden voor mensen die door de week 'zomaar' binnenlopen in de hoop aan te kunnen sluiten bij wat er mogelijk leeft in deze toevallige bezoekers.

Uitgegeven in samenwerking met het Interkerkelijk werkverband voor de recreatie (IWR) 

Nu van 11,--  voor 5,--  Euro!