Kijken met je ziel

Heilig kijken met Vincent van Gogh

Tissink, Hans


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052634661
Brochure geniet 40 pag.

€7,50

 
Hans Tissink wilt de lezer meenemen in de kijkwereld van Van Gogh. Vervolgens probeert hij lijntjes te trekken naar enkele kernthema’s van de geestelijke begeleiding. Sleutelwoorden zijn: kijken met je ziel, schouwen met de ogen van God. Dat vindt hij een mooie omschrijving van geestelijke begeleiding. Het is een vorm van heilig kijken. Wie anders gaat kijken, kan ook anders leven.