Laudato si'

Encycliek van paus Franciscus over de zorg voor het gemeenschappelijke huis.

Paus Franciscus


Uitgever:
Adveniat
Artikelnummer:
9789492093202

€15,50

 

Encycliek van paus Franciscus over de zorg voor het gemeenschappelijke huis.

‘Geloofd bent U’, de openingswoorden van het Zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi koos Paus Franciscus als beginwoorden
van een overrompelende encycliek die hij in juni jl. aan de wereld presenteerde. In deze visionaire brief laat hij de samenhang zien tussen mens
en aarde, tussen duurzaamheid en gerechtigheid, ecologie en spiritualiteit, vanuit het geloof in een liefdevolle Schepper.
Lees nu zelf deze belangrijke bijdrage vanuit de Kerk aan de toekomst van aarde en mensheid.
De officiële Nederlandse vertaling, voorzien van registers.