Leven met Thomas Merton

wegwijzer naar vrijheid

Bras, Kick


Uitgever:
Meinema
ISBN:
9789021143842
Pb. 134 pag.

€17,50

 
Een kennismaking met het leven en werk van Thomas Merton. Met verlangen naar vrijheid als leidraad.
Als monnik van de trappistenorde in de Verenigde Staten en als auteur van talrijke boeken, gedichten en essays gaf Thomas Merton (1915-1968) een groot deel van zijn leven gestalte aan het verlangen naar vrijheid. Zijn zoektocht vond herkenning bij tijdgenoten, maar ook na zijn dood bleven velen gefascineerd door Mertons leven en missie.
Dit boek biedt de lezer een aantal korte teksten van Merton, die door Kick Bras van een meditatief commentaar zijn voorzien. Tekst en commentaar laten zien dat vrijheid en onvrijheid op allerlei manieren in ons leven aanwezig zijn en invloed hebben.