Lichtkring om het kruis

Beek, A. van de


Uitgever:
Meinema
ISBN:
9789021143668
Pb. 560 pag.

€35,99

 
Waarom is de wereld zo vol van lijden? Waarom doen mensen zo veel kwaad? Hoe heeft dit ooit kunnen beginnen? Wat is de mens? Heeft de mens een vrije wil?
Christus is niet een noodmaatregel om de problemen die de mens door de zonde veroorzaakt heeft op te lossen. Hij is zelf de Schepper van de wereld en deze draagt daarom de kenmerken die bij Jezus passen. In het licht van Christus,
die in de wereld het meest zichtbaar was aan het kruis, bespreekt Van de Beek bovengenoemde vragen. In dat licht alleen is er vrijheid, vrede en rust mogelijk. En alleen zo kunnen we in de wereld echt van alles genieten.
Thema’s die in dit boek aan de orde komen, zijn:
• Jezus is de sleutel om de wereld te begrijpen
• Het Oude Testament en scheppingsverhalen van andere volken
• Waar komt de zonde vandaan?
• Engelen en demonen
• Gods almacht en voorzienigheid
• Vrijheid
• Genieten van de goede gaven
• Rust