Liederen en gebeden uit Taizé

LAATSTE EXEMPLAAR!


Uitgever:
Gooi & Sticht
ISBN:
9789030410423
72 blz

€10,99

Een boekje met gebeden en schriftlezingen die in Taizé vieringen gebruikt worden.
Bovendien de teksten en muziek van een 40-tal bekende Taizé liederen in de oorspronkelijke tekst en een Nederlandse vertaling.

Het grootste deel van dit boekje bestaat uit veertig liederen (teksten en muziek) uit Taizé. Ze zijn opgenomen in de taal waarin ze oorspronkelijk geschreven werden (Frans, Duits, Engels, Spaans, Latijn), en voor het eerst ook in Nederlandse vertaling (alsmede enkele in het Fries).
De liederen worden voorafgegaan door een opzet voor een gebedsdienst die met enkele eenvoudige aanpassingen gebruikt kan worden in iedere parochie, gemeente of gebedsgroep. Daartoe werd gebruik gemaakt van elementen die welbekend zijn voor iedereen die wel eens heeft deelgenomen aan de gebedsvieringen in Taizé (bestaand uit psalmen, bijbellezingen, stilte, het gebed rondom het kruis en het gebed van de opstanding). 

N.B. NOG SLECHT ÉÉN EXEMPLAAR!