Moderne Kruisweg

Kruiswegen

Ruud Bartlema


Uitgever:
Docete
Artikelnummer:
1505
CD-Rom met PP. + tekstboekje

€13,50

 
In 7 staties schildert de kunstenaar/theoloog Ruud Bartlema zijn Moderne Kruisweg.
De kruisweg is in 1988 gemaakt in opdracht van het omroeppastoraat van de KRO.
Uitgangspunt voor de kunstenaar was de Passiemuziek van Willem Vogel bij Matteüs 27.  
De originele staties zijn in het bezit van het Bijbels Museum in Amsterdam.
Oorspronkelijk is deze kruisweg door Docete uitgegeven als diaserie tegenwoordig zijn de afbeeldingen te vinden op een CD-Rom.
In het tekstboekje staat een eigen vertaling van Matteüs 27 en een toelichting bij de beelden geschreven door Ruud Bartlema.
Bovendien is een voorbeeldoverweging bij de beelden opgenomen die geschreven is door Els Speet, destijds omroeppastor.