NBV Studiebijbel

De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties


Uitgever:
Nederlands Bijbelgenootschap
ISBN:
9789065393296
genaaid geb. 16 x24cm, ca. 2000 blz.

€82,50

 

In oktober 2004 verscheen De Nieuwe Bijbelvertaling, de interconfessionele vertaling van de Bijbel. In de jaren na de lancering verschenen verschillende edities voor diverse gebruiksmomenten. Vanaf eind oktober is er de NBV Studiebijbel, een bijzondere uitgave van de NBV. Deze editie is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de bijbeltekst en de achtergronden bij de Bijbel. De NBV Studiebijbel is een gezamenlijke uitgave van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Een redactieteam was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de inhoud. Ruim zestig wetenschappers uit Nederland en België werkten mee aan de uitgave. De NBV Studiebijbel telt meer dan 2000 pagina’s en bevat de complete bijbeltekst in De Nieuwe Bijbelvertaling, met duizenden verklarende aantekeningen bij bijbelverzen en tekstpassages. Verder zijn er in de editie uitgebreide inleidingen opgenomen, diepgravende kaderartikelen, dwarsverwijzingen naar anderen bijbelteksten, een woordenlijst, geografische kaarten, foto’s en historische overzichten. Het beeldmateriaal komt voor een deel uit het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden.
Voor wie zich verder wil verdiepen in de Bijbel is de NBV Studiebijbel een waardevol naslagwerk. De tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling, inclusief deuterocanonieke boeken, wordt aangevuld met inleidingen, voetnoten, dwarsverwijzingen en aantekeningen. Als extra zijn er 64 kleurenpagina’s met foto’s, landkaarten en tijdbalken die veel aanvullende informatie bieden. Natuurlijk ontbreekt een trefwoordenregister niet in deze uitgave. Een uniek kenmerk van de NBV Studiebijbel is dat de Godsnaam wordt weergegeven met JHWH.

De unieke kenmerken van de NBV Studiebijbel:

* de complete Nieuwe Bijbelvertaling
inclusief de Deuterocanonieke boeken
* dwarsverwijzingen naar andere bijbelteksten
* duizenden verklarende aantekeningen
* uitgebreide inleidingen op alle bijbelboeken
* 150 diepgravende kaderartikelen
* verklarende woordenlijst met 350 onderwerpen
* kaarten en foto?s in full colour
* verduidelijkende tijdlijn
* godsnaam weergegeven als jhwh
* bijdragen vanuit brede interconfessionele achtergrond
* verwerking van de laatste stand van de wetenschap
Via onderstaande link kunt u een voorbeeld van het binnenwerk van de NBV Studiebijbel bekijken.