Nieuw Utrechts Psalter

Antifonen en chants om de psalmen onberijmd te zingen

Gert Oost


Uitgever:
Skandalon
ISBN:
9789076564111
Pb. 68 blz

€16,50

 

Deze uitgave bevat 150 vierstemmige chants om de psalmen onberijmd te kunnen zingen, zoals dat in Engelse kerken en kathedralen gebruikelijk is. Bovendien heeft Pieter Oussoren bij elk van de 150 psalmen een antifoon gekozen uit diverse rijke tradities en vertalingen. Gert Oost heeft ze getoonzet. Dit boek geeft ook een overzicht van één- en meerstemmige reciteertonen in alle kerktoonsoorten, zodat de psalmen ook in kloosterlijke stijl gereciteerd kunnen worden. De psalmteksten zelf zijn niet afgedrukt.

De chants en reciteertonen kunnen gebruikt worden om psalmen in velerlei vertaling te zingen. De psalmen uit de Naardense bijbel zijn speciaal geschikt daarvoor: er zijn accenten in aangebracht die corresponderen met de maatstrepen in de chants en reciteertonen.

Dit volledige Psalter is zeker niet het enige dat Gert Oost op het gebied van de praktische liturgische muziek schreef. In de loop van de jaren componeerde hij honderden liedzettingen, een enorme collectie instrumentale bewerkingen (o.a. bij de bundels Alles wordt nieuw van Wim ter Burg en Hanna Lam) voor jeugd-cantorij, kleine Evangeliemotetten voor de Advent, of op weg naar Pasen, verschillende zettingen van het Oecumenisch ordinarium, gezongen versies voor het Onze Vader, litaniegebeden en gebedsformules, een liturgisch spel voor de kerstnacht, en een spel op teksten uit het Hooglied, te veel om op te noemen. Daarnaast schrijft hij veel muziek voor de Engelse kathedrale muziekpraktijk.

Kerkboekaanbieding van € 16,50 voor  € 3,--