Om de kracht van het weerwoord

De aanhoudende actualiteit van K.H. Miskotte (1894 - 1976)

Willem van der Meiden


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052636375
80 blz.

€7,00

 

Aan Miskotte hebben we de opleving van de christelijke belangstelling voor het jodendom, de revival van het oude testament, theologische weerwoorden tegen het fascisme, lessen van de secularisatie en een hernieuwd bijbels alfabetisme te danken. Niet al bij voorbaat zeker van zijn zaak, maar met alle aanvechting, gebrokenheid en soms vertwijfeling die in hem was, zocht Miskotte zijn weg in kerk en theologie. Deze uitgave volgt Nederlands grootste theoloog van de vorige eeuw langs de merkstenen van zijn leven en denken. Pb. 80 pag.

Theologenreeks

De Vereniging voor Theologie en Maatschappij heeft het initiatief genomen om een serie kleine boekjes uit te doen geven over theologen en theologes die hebben bijgedragen tot het ontstaan van een kritische en maatschappelijk betrokken theologie. In een bescheiden omvang worden leven en werk van deze theologen beschreven met veel citaten en originele teksten, om in korte tijd te kunnen lezen waarom en hoe de bijdrage aan de theologie heeft plaatsgevonden.