Open geloven

een verantwoording van het christelijk geloof

Voortman, Jan


Uitgever:
KokBoekencentrum
ISBN:
9789043525367
Pb. 288 pag.

€12,99 €20,99

 
Jart Voortman schreef het boek Open geloven als een eigentijdse apologie. De hoofdvraag van het boek is: past het christelijk geloof in de moderne wereld? Is het moderne wetenschappelijke wereldbeeld verenigbaar met wat de Bijbel zegt over schepping, verlossing en voleinding? Op een toegankelijke manier komen in het boek moeilijke onderwerpen aan de orde, zoals het geloof in wonderen, schepping en evolutie, de historiciteit van de Bijbel, enz. Ook gaat de auteur in gesprek met sceptici en atheïsten.
 
Een andere vraag is of het christelijk geloof past in onze pluralistische maatschappij. In het deel Kiezen worden een aantal ethische thema´s aan de orde gesteld.
 
Het boek Open geloven is gekoppeld aan de website www.opengeloven.net waar een scan een blik biedt in de inhoud van het boek. Verder is er een handleiding voor gebruik in gespreksgroepen.