Opstaan ! (meerstemmige editie)

Meer liederen uit Iona & Glasgow & de rest van de wereld

Rene Silvis en Dirk Strasser (red.)


Uitgever:
Gooi & Sticht
ISBN:
9789030411222
Softback 119 blz.

€22,99

Tweede bundel uit Iona & Glasgow met ca. 45 nieuwe liederen , waarvan 5 oorspronkelijk Nederlandstalig.
Verschillende Nederlandse dichters, o.a. Roel Bosch, Margreet Spoelstra en Andries Govaert, werkten mee aan deze nieuwe bundel.
Diverse korte liederen lenen zich bij uitstek voor liturgisch gebruik, zoals responsies. Evenals het succesvolle Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow is de bundel "Opstaan!" verschenen in een eenstemmige en een meerstemmige editie. De eenstemmige editie met en zonder CD.