Over de grens

Bijbelstudies over Jozua

Jaap Haasnoot


Uitgever:
Boekencentrum
ISBN:
9789023920366

€7,99 €7,99

 

Acht bijbelstudies over grensoverschrijdend en vasthoudend geloven in een nieuwe, uitdagende situatie. Als christen zijn we op weg naar een nieuwe toekomst, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. We krijgen te maken met overwinning en verlies, geloof en ongeloof, waarheid en leugen, liefde en geweld. In het bijbelboek Jozua komen al deze thema’s terug. In acht bijbelstudies trekken jongeren onder leiding van Jozua met het volk Israël de grens over, het land van de belofte binnen. Over de grens stimuleert jonge mensen om hun eigen leven te spiegelen aan de verhalen van Gods weg met Israël. Lastige vragen, bijvoorbeeld over God en geweld, worden niet uit de weg gegaan.