PREEKTIJGERS, PASTORES, PIONIERS

Predikantschap in de 21e eeuw

Liuwe Westra


Uitgever:
Boekencentrum
Artikelnummer:
9789023953197

€12,99

 

Deze breed geschakeerde bundel biedt een dwarsdoorsnede van het predikantschap in deze tijd. Het boek bevat onder andere groepsgesprekken met jonge predikanten en emeriti, interviews met poolers en pioniers, verhalen over veranderingen rondom de pastorie en de opkomst van tentenmakers. In artikelen over het wezenlijke van het ambt, de noodzaak van een goed functionerend predikantschap in deze tijd, en het predikantschap als broodwinning, gaan de auteurs vervolgens de diepte in.

De bundel wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Bond van Nederlandse Predikanten.