Psalmen voor Nu, Totdat het veilig is, CD 1


Uitgever:
Boekencentrum
ISBN:
9789023920168
CD

€17,50

 

Het zingen van de psalmen staat onder druk. Nieuwe muziektradities komen de kerken binnen, en alleen al omdat de psalmen niet in die tradities berijmd zijn, verliezen ze terrein. Maar ook los van de kerkelijke muziekvernieuwing staan de psalmen onder druk. De taal waarin de psalmen nu berijmd zijn, wordt door jongeren vaak niet meer begrepen. De melodieën staan helemaal ver af van wat ze door de week thuis draaien. Kortom: veel jonge mensen zingen psalmen in een muziekstijl die de hunne niet is, in een taal die ze niet begrijpen. De initiatiefnemers van het project Psalmen voor Nu geloven dat een kerk die de psalmen het raam laat uitwaaien, een verlies lijdt dat door geen enkele liedcultuur kan worden goedgemaakt. De psalmen zijn Gods liedboek voor zijn volk, een onvergelijkbaar intieme verwoording van de relatie tussen een mens en zijn God. Daarom werkt het team van Psalmen voor Nu sinds de zomer van 2002 aan een eigentijdse psalmberijming. Ruim twintig dichters, componisten en hebraïci maken nieuwe versies van alle 150 psalmen. Nieuw van taal (teksten die naar vandaag klinken) en nieuw van muziek (lichte muziek, wortelend in de brede poptraditie van nu). Bij dit megaproject, dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van Uitgeverij Boekencentrum, zijn drie projectteams betrokken. De dichters: Menno van der Beek, Rien van den Berg, Len Borgdorff, Ria Borkent, Liesbeth Goedbloed, René van Loenen, Sergej Visser. De componisten: Niels Dolieslager, Jurgen van Harskamp, Misja Jonker, Kees van Setten, Roeland Smith, Sergej Visser en Cees de Vreede. Eerder hebben meegewerkt Nico Knibbe en Kees-Jan van der Maas. De hebraïci: Ruud ter Beek, Jurrian Fahner, Elizabeth Heringa en Piet Warners. Eerder hebben meegewerkt: Koert van Bekkum en Tineke Drieënhuizen. Deze cd bevat een selectie van 16 nieuwe psalmen, onder andere psalm 4, 9, 12, 22, 28, 53, 57, 73, 84, 90, 121, 130, 136, 142, 147.

Prijs: van € 17,50 voor € 13,00

Actieprijs geldig tot 15 januari 2011