Ruth, een verhaal van hoop (set; brochure+CD-Rom)

Corja Bekius & Kees Bregman (red.)


Uitgever:
Docete
ISBN:
9789078477211 / 4037 (bestel nr.)
Pb. 119 pag. incl. CD-Rom + brochure

€15,50

 
Het verhaal van Ruth spreekt tot verbeelding van velen.
Er staat meer dan je bij eerste lezing denkt, het verhaal heeft vele lagen.
 
In deze uitgaven verbeeldt Corja Bekius in acht schilderijen het verhaal van hoop.
Naast elke scene is de betreffende bijbeltekst geplaatst, gevolgd door een gedicht of meditatieve tekst geschreven door Corja Bekius en Kees Bregman. De acht verbeeldingen over Ruth corresponderen met een viertal 'vensters' op het kerkelijk jaar die in het tweede deel van het boekje zijn afgebeeld. Jeannette van Andel en Arie Boers schreven bij de schilderijen een lied dat ook liturgisch gebruikt kan worden. (losse prijs  platenboekje 5 Euro)
 
Bij dit beeldverhaal is een  CD-rom verschenen met (werk-)teksten (exegetische notities, verschillende leeswijzen, liturgische bouwstenen) liederen, gedichten en praktisch werkmateriaal (bibliodrama, beeldmeditatie, materiaal voor bezinningsdagen etc.) om in groepsverband met dit project aan de slag te gaan.
 
De originele schilderijen van dit project zijn beschikbaar voor expositie in kerken of instellingen, desgewenst met een presentatie van Corja Bekius. 
Voor informatie:  info@docete.nl  of tel. 030 2936807.